זוהתה שריפה מכיוון מזאריב - כיבוי אש במקום

בטחון • כניסות

לחץ כאן לעריכת הטקסט