מחפשת חלון למקלט

שקולניק רות • 3/7/2017 כניסות

אני זקוקה לתקופה מוגבלת לחלון מתכת המתאים לדגם המקלטים שנבנו בבתי תמרת הראשונים. החלון יוחזר במצב שבו נלקח.
תודה.