תיקון כותרת ההודעה שלי

אשכנזי מיכל • 2/6/2018 כניסות

עבודת תיזה של בתי גילי אשכנזי בנושא אוטיזם.
זקוקה לילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. בגילאים 6 עד 9.
מחקר חביב וקל עבור הילדים.
אפשר לפנות לגילי 052-4417730.
כמו כן לשם קבוצת ביקורת מחפשת ילדים בתפקוד רגיל באותם גילאים.
תודה על עזרתכם.