חידוד לגבי שער "גלילי" פתיחה/סגירה

בטחון • כניסות

בהמשך להודעה שפורמה מוקדם יותר בעניין נעילת השער:

על מנת שלא לפגוע בשגרת החיים ובאפשרות הגעה אל בית העלמין עם רכב, נמשיך בשגרה והשער ישאר פתוח.

תודה לפונים שהסבו את ליבי.

במקרים בהם תדרש נעילה של שער זה מסיבות ביטחוניות תישלח על כך הודעה לתושבים.

לפיכך אין צורך לאסוף מפתח מן המזכירות.