עדכון על אירוע בבריכה

מזכירות • כניסות

הבוקר אירע "אירוע קקי" בבריכת המבוגרים.
ברגע שהתגלה המפגע, הוצאו המתרחצים מהמים וננקטו כל הפעולות המתחייבות על פי התקנות לשמירה על איכות המים ועל בריאותם של המתרחצים.
הבריכה היתה מנוטרלת למשך כשעה והיא כעת נקיה ומוכנה לרחצה.