בוקר טוב 🌞 במסגרת שיעורי אנגלית בשנים האחרונות מתחזק מאוד נ ...

בירן תהל • 2/11/2017 כניסות

בוקר טוב 🌞
במסגרת שיעורי אנגלית בשנים האחרונות מתחזק מאוד נושא המיקוד בדיבור.

מחפשים מתנדבים בכל העמק לתת מזמנם וממרצם להיכנס לכיתות של בית הספר ויצו נהלל ולדבר עם הילדים

אנא הפיצו בכל הקהילות📯

לפניות: תהל בירן יור ועד הורים מרכזי: 0532939097