פסטיבל בינלאומי בירושלים

ניידיק יעל • 22/12/2017 כניסות

מי שמעונין לרכוש כרטיס למופע מתבקש להעביר לשרה במזרע את הכסף וזו הערובה להתחיבות 052-7950209, עד יום ב ' בערב.

הודעות בנושא זה