מועדון החברים עם זוהר בצר

ניידיק יעל • 10/6/2017 כניסות

ביום שני 12.6.17 תתקיים הרצאתה של זוהר בצר בנושא:

האם אמנות משפיעה? – אמנות ככלי להעברת מסרים חברתיים ופוליטיים.
א. אמנות מחאה - אמנות הקשורה לזמן ולמקום בתרבות הכללית והישראלית - נושאי חברה, פוליטיקה והשאלה האם האמנות משפיעה בתחומים אלה...
ב. אמנות מגויסת לרעיון – אידיאולוגיה ותעמולה.