מפגע הריח בימים האחרונים

מזכירות • כניסות

בעקבות הלחץ שהפעלנו, נרתמה המועצה והערב יכנס טרקטור לפיזור ערימת הזבל המעשנת.
מקווים שהבעיה תיפתר במהרה.