אליהו נבון

נבון אליהו • 26/2/2018 כניסות

תודה עבור העדכונים של כמויות הגשם בתמרת

האם ידועה לך מהי כמות המשקעים הרב שנתית הממוצעת בתמרת אם כן אנא כתוב זאת בדווח הבא שלך

הודעות בנושא זה