תיקון מס טלפון/ המלצה על קבלן איטום

דגני אריק • 2/10/2018 כניסות

טעות במס הטלפון בהודעתי הקודמת... הנכון: 0528762624.
סליחה ותודה לממליצים