היום בשעה 13:00 תהיה צפירה בבסיס רמת דוד

בטחון • כניסות

זו בדיקת תקינות צופרים למשך 2 דקות