נמצא צרור מפתחות בדואר

מזכירות • כניסות

נמצאו מפתחות שנשכחו בדואר ביום שישי - ניתן לקבל אותם היום בדואר בין השעות 17:00-19:00.