הקלפיות פתוחות עד 22:00

מזכירות • כניסות

לתשומת לבכם, ניתן להצביע עד השעה 22:00.

שתי הקלפיות נמצאות במרכז הקהילתי:

קלפי 001 בחדר הצהרון במבואת בית הכנסת

קלפי 003 בספריה