מחר ביום הבחירות הבריכה תיפתח מ-8 בבוקר במתכונת שבת

מזכירות • כניסות

מחר ביום הבחירות הבריכה תיפתח החל מ-8 לאורך כל היום כמו בימי שבת.