ארנבות אוהבות לימונים?

די-נור עינת • 23/6/2018 כניסות

יעל יקרה,
עצי הפרי שלנו, שמטופחים בעבודה קשה ויד אוהבת על ידי אמי בת התשעים, נותרים בשנה האחרונה ללא פירות. הלואי והארנבות הן אלו שנהנות מהם, כי המחשבה שעוברי אורח מרשים לעצמם לקטוף אותם ולא להתיר לנו ולו פרי אחד, היא מקוממת...
עינת די-נור

הודעות בנושא זה