משולחן ההנהלה

פוסטבינדר פרידה • 15/4/2018 כניסות

האסיפה "גיבתה" את ההנהלה והנחתה אותה לפעול בהתאם לתקנון.
היות ומדובר ברשלנות ולא בתאונה הדברים שעלו בפורום אמוציונלים בלבד (כך נאמר באסיפה).
היות ואמוציות אין להם מקום במגרש הביתי שלנו ההנחה בהתאם למה שיוחלט דין אחד חל על הכלבים הקשורים בעניין, משמעו - "סילוק".