,תושבי תמרת שלום שנת הלימודים תשפ"א שתיפתח ב1.9.2020 תחת מגב ...

נוער תמרת • כניסות

,תושבי תמרת שלום

שנת הלימודים תשפ"א שתיפתח ב1.9.2020 תחת מגבלות הקורונה תהיה ייחודית. מתווה הלימודים בכיתות ה-יב יכלול ככל הנראה יומיים בשבוע בבית הספר והיתר בבית. אנו בוחנים בימים אלה, ביוזמת ויצו נהלל והמועצה האזורית הקמת מרכז לנוער (בהתבסס על מועדון הנוער) בו יוכל הנוער להיפגש בבקרים, ללמוד ביחד, בחלקו למידת עמיתים ובחלקו להסתייע על ידי מבוגרים במטלות ובלמידה.-אנו מעוניינים לקדם מרכז למידה שישמש את תלמידי היישוב לטווח ארוך כמקום מפגש לימודי חברתי  

אנו קוראים לכל המורים (גם אלו שיצאו לגמלאות )או המעונינים וכל מי שאוהב ללמד ולהדריך בכל תחום שהוא  -לסייע לנוער שלנו בהוראה.אנו הרשמו בקישור מטה  

, תודה 

 וועדת נוער תמרת

forms.gle/neVzXwse8jWiqvsN6