הודעה חדשה

פרסומים מהמועצה

עבודות לילה כביש 77 ממחלף זרזיר לכיוון דרום ועד למחלף ישי 14.11.18
עבודות לילה כביש 77 ממחלף זרזיר לכיוון דרום ועד למחלף ישי 14.11.18