מהווי תמרת

מוסדות ביישוב

בריכת השחייהבית הכנסת ע"ש גלעד שטוקלמן

הסטוריה: מתימורים לתמרת