בעלי תפקידים

נוער תמרת • 13/12/2016

רותם גרוס - מד"בית - 052-3763328

שירה ליבוביץ - גרעינרית - 054-7664674

עומר בירן - ראש פעילים

נדב פרנקל - רכז הדרכה