בעלי תפקידים

נוער תמרת • 13/12/2016 כניסות

ארטור ורלינסקי מדב 052-5704884

נועה פחט מדבית 052-7275579

דנה ששו - גרעינרית - 050-9242112

עומר שילה, גל בן אפריים - מש"צים

אבישג גנון- רכזת ט'