אירעה פריצה ברחוב הלוטם 2 !

בטחון • כניסות

בשעה האחרונה בין 13:00 - 14:00 אירעה פריצה ברחוב הלוטם 2.
נא לגלות עירנות! באים זה אדם או רכב חשוד -להתקשר מיד ל-100.
זה מתווסף למספר אירועים חריגים בתמרת שאירעו בשבוע האחרון לרבות הפריצה לאלונית וגניבת ציוד ממשאית.
לתשומת לבכם ועירנותכם,
אור, רב"ש הישוב