תקלה בשער הישוב

בטחון • כניסות

*השער פתוח וניתן לעבור בו אך הרמזורים אדומים והמחסומים קשורים. בטיפול.