חברי הנהלת היישוב - ועד מקומי

אודות • כניסות

  • אהוד קליין - יו"ר 050-2062033
  • אורית הראל - סיו"ר 050-5242197
  • עירית אבירם 052-8635846
  • אהרון בנימיני 052-2360571
  • עפר הופמן 052-2614373
  • איזי בסט 050-7708214
  • זיו רונן 052-9240158