חברי הנהלת היישוב - ועד מקומי

אודות • כניסות

 • הרן רייכמן - יו"ר הנהלה, ועדת ביקורת, ועדת קליטה, תכנון אסטרטגי
  law.haran@gmail.com 050-5657157
 • חן אלמוג - ביטחון, צח"י, בריכה
  chenalmog@gmail.com 054-5566065
 • צביקה אמדור - חינוך של הגיל הרך, ילדים ונוער
  amdurz@gmail.com 052-4830320
 • אהרון בנימיני - הרחבה, תכנון, תשתיות ובנייה
  aharon.benja@gmail.com 052-2360571
 • דלית שילה - בית כנסת, מרחב ציבורי, רווחה ובריאות, אזרחים ותיקים.
  shiloh.dalit@gmail.com 052-5582982
 • יניב שמעוני - תרבות וקהילה, ספורט ופנאי
  Shimony.yaniv@gmail.com 054-8800260
 • עידית וייס - גזברית: כספים וכוח אדם
  edithfriedmann@gmail.com 050-5775096