אירעה הלילה פריצה ברח' הליבנה 24

בטחון • כניסות

הפריצה אירעה בין 02:00 - 05:00 אצל מש' חן אשר שהו בביתם.
כניסה דרך חלון, לא הופעלה מערכת האזעקה.
נגנבו מזומן, מכשירי טלפון ועוד.
שימו לב לרכבים ואנשים חשודים והודיעו למשטרה!
בבקשה להודיע לי שאוכל לבצע מספר פעולות חשובות.
נעלו דלתות, הפעילו מערכות אזעקה!
הערב יהיה תגבור של סייר ברחבי הישוב, תוכנן מראש לערב החג.
אור, רב"ש תמרת.