החלה עונת הנחשים - שימו לב

בטחון • כניסות

נתקבלו דיווחים למזכירות מפי תושבים שפגשו מספר נחשי צפע בישוב.

לתשומת ליבכם, היזהרו!

אין לנסות ללכוד את הנחש, יש להזמין לוכד נחשים ולהפעיל שיקול דעת.

אבקש בזאת, מי מכם שמכירים לוכדי נחשים מומלצים - פרסו לכולם בפורום או שלחו לי ואפרסם.

תודה על תשומת הלב,

אור, רב"ש הישוב