תוכנית עבודת גננים מ 19.11.23

ועדת סביבה • 18/11/2023 כניסות

ראשון - ניקיון כל חצרות הגנים (שעתיים). סיום עבודה ברחוב יערה ולהתחיל רחוב מורן. איסוף כל הגזם לקראת איסוף
שני - גיזום ענפים נמוכים, פינוי מדרכות מגדרות חיות ושיחים וניקיון צנרת ישנה ברחוב מורן
שלישי - גיזום וניקוי בפארק נופש פעיל החל מצומת יגיל
רביעי - גיזום וניקוי בפארק נופש פעיל
חמישי - עבודה עם דבורה ברחוב הברוש, אלון וחרוב. ניקוי עשביה ברחוב הזית