תושבים שלום, עקב פיצוץ מים ברחובות: הברוש, האלון והליבנה, שיבושים באספקת המים ברחו ...

הודעות סמס • 8/10/2018 כניסות

תושבים שלום, עקב פיצוץ מים ברחובות: הברוש, האלון והליבנה, שיבושים באספקת המים ברחובות האלו.