עבודה של טכנאי בשער היישוב

בטחון • כניסות

טכנאי עובד לתיקון שער היישוב,
בשעות הבוקר עד הצהריים.
סעו בזהירות