עדכון לגבי הפריצה באלה 10

בטחון • כניסות

בבית אין מערכת אזעקה אך יש מצלמות אבטחה

הגיע זיהוי פלילי והועברו צילומים מהבית ומשער הישוב לבילוש