בגדים יד שנייה

רייכל מוניקה וזמי • 14/6/2017

למסירה בגדים ונעלים יד שנייה שנאספו מכל המשפחה.
מחפשת טלפון של אגודה \מוסד שאפשר לתרום להם ,

הודעות בנושא זה

בגדים יד שנייה רייכל מוניקה וזמי • 14/6/2017
בגדים יד שנייה