בוקר טוב, הלילה היו שני מקרים, האחד ניסיון פריצה לבית, והשני ...

בטחון • 2/5/2021 כניסות

בוקר טוב, הלילה היו שני מקרים, האחד ניסיון פריצה לבית, והשני פריצה. נגנב מחשב נייד וכסף מזומן. בבית בו פרצו לא הייתה אזעקה. המקרים לא היו באותו הרחוב. אנא המשיכו להקפיד על הפעלת האזעקה ונעילת כל הפתחים של הבית. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של הראמדן ובפתח חג האיד אל פיטר מאירועי העבר למדים שהתקופה מאופיינת בריבוי התפרצויות ופשעיה חקלאית. אנא היו דרוכים. גיא