דגש לגבי שער הישוב

בטחון • 25/3/2020 כניסות

*בפתיחה המעבר לרכב אחד בלבד!

שמרו על שלמות השער והמנעו מגרימת נזק.

ודאו שמספרים הטלפון נכונים:

יציאה 0507792276

כניסה 0507792275

הפתיחה למורשים בלבד.

לבקשת הצטרפות יש לכתוב מייל עם שם מלא ומספר הטלפון ל- rabash@timrat.org.il

זכרו, המקום מצולם.