קוד קהילתי של תמרת

אודות • כניסות

קבצים מצורפים:

הקוד הקהילתי של תמרת

מטרתנו ליצור קוד/אמנת התנהגות של תושבי קהילת תמרת למען עצמם. קוד ההתנהגות שמגדיר את ציפיות ההתנהגות וההתנהלות של תושבי הישוב על בסיס מערכת של עקרונות, הסכמות, מחויבויות הדדיות, רצון טוב ושיתוף פעולה שיהיו מקובלים על תושבי הקהילה. זאת כדי לשפר את איכות החיים של כולנו, לאפשר חיים משותפים ונעימים תוך שמירת הכבוד ההדדי, שמירת המרחב האישי והציבורי ושמירת הסביבה.

האגודה והוועד המנהל שלה, שומרים לעצמם את הזכות לפעול במסגרת הכללים והחוק כדי לקיים קוד התנהגות זה לטובת כל החברים והתושבים החיים בתמרת.