שינוי במספר הטלפון של הסייר

בטחון • 30/8/2018 כניסות

לידיעת התושבים

מספר הטלפון של הסייר בישוב השתנה - מספר החדש: 053-2736911