סידור חדש לנעילת שערי הכניסה מכביש בית העלמין לכניסת רכב

בטחון • 14/9/2018 כניסות

לידיעת התושבים:

לנוכח בקשות תושבים הוחלט להנגיש את הגישה לבית העלמין כך שאפשר יהיה להגיע למקום ברכב, מתוך הישוב. בעקבות זאת נפתח השער שמול משפחת גלילי.

שני שערים התוחמים את הכניסות לישוב מכיוון בית העלמין, נסגרו בשערי ברזל נעולים.

השערים הנעולים: על הדרך מכיוון בית העלמין של נהלל, ממערב לבית העלמין של תמרת.

על הדרך המובילה מה"מחצבה" לאורך צינור הביוב עד לחלק המזרחי של בית העלמין של תמרת.