נסיונות פריצה ביישוב - עדכון

בטחון • 2/7/2018 כניסות

בימים האחרונים אירעו שני נסיונות פריצה בבית ברחוב הליבנה ביישוב.

המשפחה שוהה בחו"ל, הבית אינו מוזעק. נגנבו מפתחות של רכב בלבד.

אנו מבקשים להזכיר כי באזור פועלת חוליית פורצים.

אנא הקפידו על התקנת מערכות אזעקה ותאורה והפעלתן.

אנא גלו עירנות, בכל אירוע חריג יש לפנות למוקד 100, או לרב"ש היישוב.