מסירת בדים

ליאור יהודית • 22/11/2017 כניסות

למסירה ערימה גדולה של שאריות בדי צמר (יש גם חתיכות ממש גדולות)/יהודית ליאור
0524499655
20171122 130929 001