יום הזיכרון - סגירת בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים

פרסומים מהמועצה • 15/4/2018 כניסות

בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים יהיו סגורים ביום הזיכרון, יום רביעי 18 אפריל 2018.

  • חוזרים לעבוד ביום ראשון 22 אפריל.
  • אגף איכו"ס בתחום פינוי האשפה הביתית יעבוד במתכונת רגילה.

מוקד המועצה יפעל כסדרו כל יום 24 שעות ביממה – 108 או 04-6520100.

אתר האינטרנט של המועצה www.eyz.org.il