בנוסף, נעדכן כי המשטרה וצוותי המתמיד יתגברו את הסיור ביישוב.

בטחון • 24/6/2021 כניסות

בנוסף, נעדכן כי המשטרה וצוותי המתמיד יתגברו את הסיור ביישוב.