בוקר טוב, לצורך בדיקת מוני חשמל הגיע הבוקר ליישוב נציג של חב ...

בטחון • 5/11/2022 כניסות

בוקר טוב,
לצורך בדיקת מוני חשמל הגיע הבוקר ליישוב נציג של חברת חשמל. הוא לבוש בשחור ועובר בכל היישוב. לידיעתכם.
גיא רב"ש